Etický kodex


Pravidla, která vždy dodržujeme. A přes to nejede vlak.

1. Jsme transparentní
Ať se jedná o finanční otázky či jiné aspekty naší činnosti, naše hospodaření i aktivity jsou zcela transparentní a dohledatelné ve finančních otázkách a své činnosti

2. Snažíme se o objektivitu
preferencí. V rozhodování o to, který projekt či osobu podpoříme, se snažíme být co nejobjektivnější a nejspravedlivější

3. O podporu se může ucházet kdokoliv, kdo splní podmínky
O naši pomoc může požádat každý subjekt, který splňuje podmínky uvedené na webu a odsouhlasené správní radou.

4. Posuzování nezdržujeme
zasedání správní rady, nebo v nejbližším možném termínu, kdy se sejdou členové správní rady.

5. Jsme morální
Všechny spolupráce jsou v souladu se zákony ČR a všeobecnými morálními hodnotami. Spolupracovníci, statutární orgány, zaměstnanci, atd., jednají vždy v rámci dobrých mravů, morálních hodnot a zákonů ČR.

6. Prospěch obdarovaných je zásadní
Vždy jednáme ve prospěch podporovaných subjektů.

7. Respektujeme dárce
Chováme patřičnou úctu všem jednorázovým dárcům, pravidelným přispívajícím, spolupracujících právnickým a fyzickým osobám.

8. Vzděláváme
Snažíme se o pravidelné vzdělávání v oblastech souvisejících se zaměřením naší činnosti.